11.8.01


Babyboomproblems

'De onzekerheid onder de vijftigers is groot', zegt pyschiater Frans van Dam, ' de aanvallen die vorig jaar op hen zijn gedaan in de media, op de forumpagina's van de grote kranten, in paneldiscussies en debatten, missen hun uitwerking niet. Het zelfbeeld van de gemiddelde babyboomer is onrustbarend laag.'
Van Dam is niet de enige hulpverlener die geconfronteerd wordt met de probleemvijftigers. Leken de veteranen van de Sixties twee jaar geleden zich nog behaaglijk uit te strekken op het pluche van de regentenzetels die zij vanaf de jaren tachtig hadden weten te bezetten, nu hun status openlijk wordt ondermijnd, zijn velen aan existentiële twijfel onderhevig.
'Een belangrijke slogan uit de jaren zestig luidde: 'tune in and drop uit' - stap uit de maatschappelijke mallemolen en sluit je aan bij 'de revolutie'. In de jaren zeventig en tachtig was zo'n kreet vergeten en vochten de ex-revolutionairen zich een weg naar de top van de maatschappelijke ladder. Nu aan hun stoelpoten wordt gezaagd, nu zij er zelf worden 'outgedropt', nu is de ontreddering groot.'
Dat zegt Hanky de Wit, leider van de beweging Life Ends at Fifty (LEF), een radicale actiegroep, die als voornaamste doelstelling hanteert: 'het verwijderen van alle vijftigers uit hoge posities, desnoods met harde hand.'
Opmerkelijk is dat de harde kern van LEF bestaat uit vijftigers!
'Dat is zeker raar', geeft Hanky de Wit (56) toe, 'de oorzaak zit 'm in de lakse houding van de dertigers en twintigers van nu. Ze hebben in de discussie over het echec van de Sixties-idealen wel even hun mond opengedaan, maar daar blijft het bij. Er is geen duidelijk generatieconflict, dus alles sukkelt maar door zoals het was. Wij weten van actie voeren, dus wij zijn beter in staat de schoonmaakoperatie onder eigen generatiegenoten te leiden.'
Onder de LEF-activisten schuilen een paar Sixtiesradicalen, die staan te popelen er weer 's ouderwets tegenaan te gaan.
'Vooral de oud-Maoisten onder ons dromen van een Culturele Revolutie après la lettre. Zij zouden graag de meest invloedrijke babyboomers uit hun kapitale villa's sleuren om hen vervolgens publiekelijk te vernederen. Het kost veel overredingskracht ze in bedwang te houden', zegt De Wit, terwijl hij een plaat (vinyl!) van Jimi Hendrix opzet.
'De zaak Herman Brood heeft mijn patiënten fors aangegrepen', voegt psychiater Frans van Dam toe, 'veel gearriveerde babyboomers hebben schilderijen van Brood in hun directiekamers hangen, als herinnering aan vroeger tijden, ook als een soort aflaat, waarmee diepgewortelde schuldgevoelens zijn afgekocht. Ik kom nog weinig suïcidale gevoelens tegen, daarvoor leiden de babyboomers een té comfortabel leventje, maar dat velen door Broods einde de kluts kwijt zijn, is een duidelijke zaak. Maar als we tot slot van onze sessies met z'n allen in de kring 'We Shall Overcome' hebben gezongen, dan gaat 't wel weer.'

Babyboomverwarring in de VS

Genoeg getrommel

Met 48 trommelaars per vierkante kilometer kent Nederland de hoogste trommeldichtheid van Europa.
Vooral het aantal handtrommelaars is de laatste vijf jaar spectaculair gestegen. En daarmee ook het aantal trommelbeunhazen - trommelaars zonder opleiding, zonder enig gevoel voor rhytme, die er maar een eind op los beuken.
'De toestand is zorgelijk', zegt Dick van Hoek, voorzitter van de Dutch Drumbeat Association, 'ons land kent van oudsher een bloeiende trommelcultuur. Onze drumbands behoren tot de beste ter wereld. Maar, let wel, de trommels worden er met stokken beslagen, een vaardigheid die vele uren noeste oefening vergt. Met de komst van de handtrommel denkt elke boerenlul al gauw dat'ie kan trommelen.'
Dick 'Sticks' van Hoek is van plan na de zomerrecessie van de Tweede Kamer, de grote trom te gaan roeren in Den Haag.
''t Wordt tijd dat de overheid paal en perk stelt aan het gerommel met trommels. Het behalen van een trommelakte dient een eerste vereiste te zijn, alvorens men zich met een trommel op de openbare weg begeeft.'

Openbare gevaren

Een Diksielentorkesje kan je nog onwijken met een straatje-om.
Maar wat te doen bij de acute dreiging van een Strietpereet?
Binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden, zo luidt het beste advies.

gezellig mee

dus dattie ineens zei van 't is vakantie ik ga gezellig mee
ik stomverbaasd maar liet niks merken zei van ja gezellig
Fons mee boodschappen doen nou dat mag in de krant
maar ja dan merk je dattie in jaren niet is mee geweest
stondtie aan de karretjes te rukken wist niet dat er een gulden inmoest
even later was ik 'm kwijt wassie goudrenetten aan het wegen
hij legt een zak in de kar ik kijken ik zeg wat heb je nou gedaan
hadtie op kiwi's gedrukt stond er voor 3,72 kiwi's op de bon
ik zeg mooie boel wat nou hij zegt ach ze hebben toch niks in de gaten
later met de spullen op de band kneep ik 'm als een ouwe dief
als zo'n meisje zegt van ho ho er staan kiwi's op de bon geen goudrenetten
heb je de poppen aan het dansen
meisje chef bellen chef komt u even mee naar achteren
ja je weet 't niet ze zijn daar tegenwoordig streng in
en gelijk hebben ze
niet zo zenuwpezen meis zei Fons komt allemaal goed
hadtie gelijk meisje niks in de gaten piept de goudrenetten voor kiwi's af
komen we thuis zegt Fons hebben we nou teveel of te weinig betaald
kosten vier goudrenetten minder als vijf kiwi's of andersom
ik zeg al sla je me dood
zegt Fons kijk en over een paar maanden is het allemaal euro's
ga d'r dan maar aanstaan
dan tillen ze je waar je bijstaat

10.8.01


! 1 maand Bieslog !

Reden tot feest?
'Twee jaar is lang op Internet', zei Jeroen Bosch op de radio, bij het verscheiden van Alt0169.
We houden het dus bescheiden. Uw hoofdredacteur gaat straks naar bakker Olsthoorn, om zich bij de koffie te kunnen tracteren op een Appelkanjer.

Valt er nog iets te knorren?

Altijd. In de Volkskrant wordt melding gemaakt van de EO-docuserie Op de drempel van het leven. Over een hospice waar terminale patiënten hun laatste dagen beleven.
In deel drie sterft Fien, een vrouw van in de vijftig, voor het oog van de camera. Kan dat wel?
Hoofd Informatieve Programma's van de EO Arjan Lock zegt: 'Je wilt een verhaal vertellen dat iets teweegbrengt, maar dit is best op het randje.'
Er wordt veel doodgegaan in dat hospice, geen van de bewoners gaf toestemming tot filmen, alleen bij Fien lukte het. Fien heeft kanker en is VERSTANDELIJK GEHANDICAPT.
Dit is niet op het randje, Arjan Lock, dit is ver, ver over de rand.
En wat wil de EO teweegbrengen?
Arjan Lock: 'Het liefst zou ik zien dat de dood bespreekbaar wordt.'
Hier past een welgemeende, EO-onvriendelijke godverdomme. Rot toch op, Lock! Alsof de dood niet bespreekbaar is in Nederland! We hebben het over niets anders. De dood wordt veel te vaak besproken. Er hangt een doodsdoem over ons land, waar zelfs de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens zich ernstig zorgen over maakt.
De dood is onze grootste vijand. Meer valt er over de dood niet te bespreken. En als de EO dat toch wil doen, mogen ze daar geen verstandelijk gehandicapte kankerpatiënte voor gebruiken.
Wordt het niet tijd voor een speciale afdeling van het VN-Tribunaal in Den Haag, waar mensvijandige mediamakers kunnen worden berecht?

9.8.01


Van de oude en de nieuwe media

In het bejaardenhuis werd computerles gegeven.
Meneer Klijzing (89) had zojuist zijn eerste e-mail getikt, bestemd voor zijn kleinkinderen in Nieuw-Zeeland.
De tekst luidde: Hoe is het daar? Hier alles goed. Opa Holland.
'Dan zet u het pijltje op Verzenden', zei de cursusleider, 'u drukt op de muis en bijna op hetzelfde moment is uw bericht in Nieuw-Zeeland. Is het niet fantastisch?' 'Geweldig', zei meneer Klijzing. Hij draaide zich om naar de deur.
'En', zei hij met een hoopvol gezicht, 'komen ze dan nu binnen?'
'Nee meneer Klijzing', zei de cursusleider, 'dat kan alleen op de televisie.'

Zelf tv maken

Willen we in het aanstaande tv-seizoen bij de Publieke Omroepen hoge ogen gooien, dan dienen we op de kortst mogelijke termijn 'iets Barend en Van Dorp-achtigs' te verzinnen.
Al maanden worden alle redactievergaderingen en brainstormsessies, bij alle omroepen, besloten met de conclusie: 'Het zou goed zijn als we 'iets Barend en Van Dorp-achtigs' konden programmeren.'
Nederland 1,2 en 3 zullen vanaf september overspoeld worden met Late Night Shows, waarbij het Barend en Van Dorp Model als lichtend voorbeeld dient. De uitzendschema's zijn al aardig ingevuld, doch op de late avond gapen nog vele lege plekken. Wie nu een goed idee indient, zit gebakken en op rozen.
Er doet zich echter een grote moeilijkheid voor bij het bedenken van nieuwe formules: er is maar één Barend, één Van Dorp en één Jan Mulder in Nederland.
Hoe verzinnen we 'iets Barend en Van Dorp-achtigs' zonder Barend, van Dorp en Mulder?
Dat dit een onmogelijke opgave is, wordt bewezen door de 'Barend en Van Dorp-achtige' formules die het afgelopen seizoen al bij de commerciëlen draaiden, zoals de sporttafel van Ruud ter Weijden en de nieuwstafel van Rick Nieman. Keurig, niets op aan te merken, maar 'Barend en van Dorp-achtig'? In no way!

Een oplossing is, dat we zoeken naar juist 'iets heel anders'. Interviewen Barend, Van Dorp en Mulder hun gasten zittend, aan een tafel, wij gaan het eens staand, lopend, ja, rennend proberen! Maar helaas! Dolf Jansen en Jeroen Pauw holden zich uit de naad, zonder dat we het gevoel kregen een formule te zien ontstaan die kon concurreren met 'iets Barend en Van Dorp-achtigs'.

Ideetje 1: de Late Night-gastheer zit op een soort troon zeg maar middenin de studio en wordt geïnterviewd door zijn gasten (omdraaimodel).

Ideetje 2: de Late Night-gastheer is de enige aanwezige op de set in de studio, die verder is gevuld met vier lege stoelen en een tribune met publiek. De gastheer stelt vragen aan de lege stoelen en geeft ook zelf de antwoorden, waarna het publiek moet raden om welke onzichtbare Bekende Nederlander het gaat (werktitel: The Invisble Vips).

Ideetje 3: de Late Night-duopresentatie (man en vrouw) interviewen hun gasten in een vierpersoons bed. Dat is eerder gedaan, maar nu dient het programma daadwerkelijk met neuken te eindigen - hoe en wie met wie is onvoorspelbaar (live!).

Voorlopige conclusie van deze les: 'iets Barend en Van Dorp-achtigs' bedenken behoort vrijwel tot de onmogelijkheden. Ideetje 3 zou wel eens de potentie kunnen hebben kijkers bij Barend en Van Dorp weg te trekken.
Volgende sessie: volgende week, zelfde tijd. Ik zie u graag terug met lijstjes namen, namen, heel veel namen, want die zullen we nodig hebben, komende winter!

De ondraaglijke lichtheid van de Volkskrant

Het toppunt van opjonging (vergrapping): de kunstbijlage van de Volkskrant.
Na coverstories rond een Spice Girl en een tentoonstelling van beschilderde skateboards, viel vanmorgen Mariah Carey in de bus.
Het verhaal van haar instorting. Twee pagina's! Op de voorkant houdt ze een opengeslagen boek onder haar navel. ('Ze leest wel eens een boek, dus klopt deze cover', dacht de kunstredactie.) Ook de New York Times en het gerespecteerde tijdschrift People schreven over haar, meldt de tekst ter opsjieking.
Een criterium bij de beoordeling van krantenbijlagen en magazines is simpel; vraag je af: 'Zou ik dit blad ook kopen als het los verkrijgbaar was?' Bij deze kunstbijlage dacht ik: 'Nooit van z'n leven!'
Verjonging? Opleuking? Belediging!
Als ze bij NRC-Handelsblad nou ook maar niet zo gek gaan doen.

8.8.01


Opsporing gelukt

Onderwerp in het RTL4-Nieuws van hedenavond: een computerwinkelier heeft beelden van een bewakingscamera op internet gezet.
Te zien is hoe drie mannen een vermeende (nog niet bewezen) computerdiefstal plegen.
In plaats van de beelden aan de politie door te spelen, geeft de winkelier ze prijs aan de openbaarheid.
De volgende stap: de winkelier vraagt aan de bevolking de drie vogelvrije mannen te lynchen.

Ik heb een videofilmpje gevonden, waarop de winkelier is te zien! Hij is duidelijk herkenbaar, ik heb zijn gezicht niet afgeplakt.
Tip voor het publiek: bij deze man niets kopen!! Voor je het weet sta je als crimineel te kijk op internet.

Verdachte winkelier
(video bij item Houdt de dief!)

Hi how are you i'm fine!

Nu is het zeker: het gaat slecht met Amazon.com.
Ik heb er wel 's boeken en CD's gekocht, dus ik sta ingeschreven. Kreeg ik een e-mail, of ik alsjeblieft een pakje witte-tanden-strips van hun sponsor wilde kopen.
drugstore.com - Crest Whitestrips Dental Whitening System Strips
Amazon.com. En maar te positieve prognoses blijven afgeven en maar kramplachen met te stralend witte tanden.

24/7
Het meest gebruikte en besproken begrip in Amerika.

Banen schrappen

- Jij bent gek op electronica, toch? Hebbedingen? Digispeeltjes?
- Toys for boys ja, heb je wat nieuws?
- Jij zou best beeld op je mobiel willen hebben?
- Nou! Dat wappen is niks, maar beeld... Is 't er? Waar kan ik 't krijgen?
- Dat is niet zo mooi. Dat zullen al die ontslagen werknemers je niet in dank afnemen.
- Wat dan? Heb ik iemand ontslagen?
- Indirect, wel. Gisteren heb je weer 900 mensen geschrapt. Uit hun baan geknikkerd.
- Ik heb niks geknikkerd. Wat lul je, man?
- Lucent Nederland... 900 banen weg. En waarom? Omdat ze veel te veel geld hebben uitgegeven aan de UMTS-licenties. Want jij moest zo nodig beeld op je mobiel.
- Ik hèb toch nog geen beeld op mijn mobiel?
- Nee, maar je hebt verwachtingen gewekt. En toen zijn al die telecombedrijven op hol geslagen en nu het tegenzit knikkeren ze duizenden mensen op straat. Indirect heb jij daar aan meegewerkt.
- Ai, op die manier... Wat kan ik eraan doen, dan?
- Een beetje medeleven tonen. Dus vanmiddag, aan de poort bij Lucent, een bloemetje aan de ontslagenen uitdelen, dat is wel het minste.
- Negenhonderd bosjes... zohee! Mogen 't ook losse zijn? Eén roos per persoon?

7.8.01


Adam Curry's Weblog : We're LIVE!

'...adam curry in het 8uurjournaal gezien na twee jaar sleutelen zijn z'n breedband tv-kanalen klaar un programmaconcept is dacht ik te verstaan suicidecams te gek idee je gooit je lopende cam voor de trein of van een dak je stuurt de band op en dan wordt'ie door curry uitgezonden zoiets is het...
...meteen curry gebeld ik zeg adje jongen zijn er leeftijdsgrenzen gesteld? hij zegt nou ja we gokken op jong maar eh... geen grenzen nee okee zeg ik joh ik weet genoeg...
...dus ik kom net terug van de spoorbaan wat gebeurt? is de sneltrein van 20.33 uur over m'n ouwe hi8-cam gedenderd, maar ik heb godverdegodver geen bruikbaar metertje video teruggevonden had ik er als eerste bij kunnen zijn krijg je dit...
...nou ga ik morgenochtend terug met m'n mini-dv-cameraatje misschien dat die kleine cassettetjes bij het verpletteren van de camera d'ruit worden geslingerd lees je ook wel van mensen bij een frontale autocrash dat ze er door de achterruit puntgaaf uit worden geworpen...
...nee het goeie van currie is dat'ie niet alleen kwa technische knowhow zeg maar z'n tijd ver vooruit is maar ook kwa content heel erg te gek bezig is suicidecams dat idee kreeg'ie natuurlijk na herman brood dat'ie dacht van jezus er had een cameraatje mee moeten gaan dan had mijn jambybusiness meteen een wereldknaller in huis gehad nou moet'ie maar afwachten of een hollandse boerenlul zoals ik zo gek is een cameraatje voor de trein te gooien...'

Leiden gezuiverd!

Bieslog heeft momenteel 17 lezers. Een select gezelschap, waaronder invloedrijke personen.
In Leiden zijn de rode stickers van de asielfietsen gehaald.
Een modderige weg
Op een dag trokken Tanzan en Ekido samen over een modderige weg. Er viel nog steeds een zware regen.
Na een bocht in de weg kwamen zij een lief meisje tegen dat een zijden kimono met een sjerp droeg en niet in staat was het kruispunt over te steken.
'Kom maar, meisje,' zei Tanzan meteen. Hij tilde haar in zijn armen en droeg haar over de modder.
Ekido zei geen woord meer tot de avond, toen zij aankwamen bij een tempel waar zij konden logeren. Toen kon hij zich niet langer inhouden.
'Wij monniken blijven uit de buurt van vrouwen,' zei hij tegen Tanzan, 'vooral als zij jong en aanvallig zijn. Het is gevaarlijk. Waarom deed je dat?'
'Ik heb dat meisje daar laten staan,' zei Tanzan. 'Draag jij haar nog steeds?'

Sinds Bert Schierbeek er een boek over publiceerde, De tuinen van Zen, ben ik geïnteresseerd in het Zen-Boeddhisme. Het is geen godsdienst, geen filosofie, of wetenschap, noem het een levensbeschouwing, een manier van kijken. Verteerbaar, want met humor!
Hoewel ik me in de verste verte geen Zen-Boeddhist, of zelfs maar -leerling durf te noemen, blijf ik de zogenaamde zenverhalen prachtig vinden. Ze beschrijven ervaringen van meesters en studenten, die leiden tot satori, verlichting.

Visitekaartje
Keichu, de grote Zenleraar uit het Meiji-tijdperk, was het hoofd van Tokufu, een klooster in Kyoto.
Op een dag bracht de goeverneur van Kyoto hem voor de eerste maal een bezoek.
De bediende gaf Keichu het kaartje van de goeverneur, waarop stond: Kitagaki, goeverneur van Kyoto.
'Ik heb met zo'n vent niets te maken,' zei Keichu tegen zijn bediende. 'Zeg tegen hem dat hij verdwijnt.'
De bediende bracht het kaartje onder verontschuldigingen terug.
'Dat was mijn fout," zei de goeverneur en met een potlood streepte hij de woorden 'Goeverneur van Kyoto' door.
'Vraag nu je leraar nog eens of hij mij kan ontvangen.'
'O, is het Kitagaki?' riep de leraar uit, toen hij het kaartje zag. 'Die kerel wil ik spreken.'

Er is een prachtige Zensite, die de Webby Award 2001, categorie Spirituality, heeft gewonnen.
Een eerste meditatieles. Even de tijd nemen. Mooi gedaan.

Zen
Leiden in last (2)
Dit is zo'n maatregel: fietsende asielzoekers in Leiden dienen een rode sticker aan hun fiets te hangen!
Niet te geloven? Lees maar:
Leiden ontzet
Zijn ze in Leiden helemaal van de pot gerukt? Wordt een bevolkingsgroep opnieuw van een label voorzien? Moeten ze binnenkort een gele sticker op hun jas dragen?
De argumentatie is absurd: die sticker moet, omdat veel mensen in Nederland denken dat asielzoekers op een gestolen fiets rijden.
Veel mensen in Nederland denken dat de beleidsmedewerkers die deze stickermaatregel hebben bedacht, volslagen maf zijn, maar daarom hoeven ze wat mij betreft niet rond te lopen met een groene sticker op hun voorhoofd.
(Een groene sticker is te krijgen bij de ambulante psychiatrische dienst en betekent: Maf Maar Ongevaarlijk.)
Leiden in last (1)

In Leiden is een asielzoekerscentrum gevestigd. De buurt klaagt. Er is overlast. De leiding bevestigt een deel van de klachten. (Geluidsoverlast wegens open ramen, lijkt me niet het ergste, maar goed, ik woon er niet).
Maatregelen worden aangekondigd.
Leids leed

6.8.01


Zelf tv maken

Documentaires in de vooravond worden veelal vervaardigd volgens een nieuwe methode.
Tot voor kort werden van een nieuwe docu eerst de beelden opgenomen ('gedraaid') door een camerateam, vervolgens werden die beelden gemonteerd ('geëdit'), waarna het geheel netjes werd afgewerkt met muziek en een commentaar, dat in up to date ABN werd uitgesproken ('ingesproken').
Volgens de nieuwe methode, die door NCRV en KRO speciaal voor Nederland 1 is ontwikkeld, wordt eerst het commentaar geschreven en 'ingesproken', waarna er de beelden bij worden 'gedraaid'. In de vooravonddocu's, die bij voorkeur de mooiste plekken van Nederland en de daar aanwezige VVV-attracties behandelen, is het commentaar belangrijker dan de beelden.
In de docu's oude stijl bevestigden de teksten wat de beelden lieten zien. Nu, om het maar 's populair te zeggen, 'hobbelen de beelden achter de teksten aan'. Dat maakt de vervaardiging van een dergelijke docu een stuk plezieriger, minder 'stressy'.
Bovendien is het, productioneel gezien, een stuk eenvoudiger met een A4-velletje langs de sponsors (gemeentebesturen, VVV's, ministeries) te gaan ten einde de benodigde fondsen te verwerven, dan met een videoband, waarbij ter toelichting voortdurend moet worden gezegd: 'Zo gaat het ongeveer worden'. Nee, zoals de teksten op papier staan - zo gaat het worden!
Opgave
Bedenk nu zelf beelden bij de volgende commentaarteksten.

1. De Veluwe is vanouds een plek waar woeste natuur nog in ruime mate voor handen is.
2. Voor Loes en Etteke is fietsen en wandelen een grote hobby geworden.
3. Na een uur wachten wordt hun moeite ruimschoots beloond, als een wild zwijnenechtpaar met haar jonge kroost zich op de open vlakte begeeft.
4. Ook een hinde maakt zich schuchter uit de bosrand los.
5. De toren wordt niet voor niets klimtoren genoemd - het is een hele klim naar de top.
6. Het touw zit stevig bevestigd, ze heeft het er even moeilijk mee, maar dan stort ook Etteke zich onversaagd achter Loes aan, de diepte in.
7. Ziezo. Een lange, vermoeiende dag zit erop. Als Loes en Etteke het luik in de alluminium boomhut laten zakken, valt een diepe rust over de doe-boerderij. En over de Veluwe. De Veluwe, waar we niet zuinig genoeg op kunnen zijn.

Stark raving mad!

De Gekke Professor c.q. De Gekke Dokter - een eeuwenoud thema in literatuur, film en (sinds kort) muziek.
Zijn er ook 'echte' gekke' wetenschappers? Te kust en te keur! Het web is hun speeltuin.
Ik selecteerde er twee.

naughty professor
Een geflipte wetenschapper in de Engelse literatuur, gespecialiseerd in Porno bij Shakespeare. Tevens gek op/van zijn eigen vrouw!

mad doc
Een flippo uit Tulsa, USA. Met verbijstering heb ik in zijn archieven gegrasduind.
Ik twijfel - iemand die zichzelf mad noemt, is het waarschijnlijk niet. Maar als dit 'echt' is, moet deze man snel behandeld worden.

Meisjes, vrouwen, dames - opgelet!

Vul je voornaam in en Venus onthuld welke Godin in je ziel huist.
Grote flauwekul - zoals astrologie - maar jullie gaan het allemaal doen. Wedden?
De genderbenders onder de heren volgen.
De Godin In Mij is: a Wonderfully Intuitive Mystery. Nou, toch leuk om te lezen.
A Goddess is You
(U aangeboden door Gillette for Women)

Slappe hap

De danser Gene Kelly danste door, dag en nacht, ook al kwam de regen met bakken uit de hemel. Hij zong er zelfs een vrolijk liedje bij. Kom daar nu 's om. Als het gaat regenen moeten de dansers onderkoeld worden opgenomen in een ziekenhuis.
Singin' In The Rain

5.8.01


Duur bellen

- Met Hans.
- Ja jongen, met mij.
- Dag moeder, is er wat?
- Nee, nee, ik wilde alleen...
- Ik schrik me dood! Omdat we vanmorgen nog gebeld hebben, dacht ik: er zal toch niks...
- Nee, echt niet, alles goed. Ik wou alleen maar even zeggen dat je me niet meer hoeft te bellen vanaf vakantie zeg maar. Dat is veels te duur.
- Stil 's even Dennis, papa praat even met oma...
- Hoe is 't met die schatten van me?
- Alles prima! Heerlijk weer, fijn zwembad.... maar dat heb ik vanmorgen toch allemaal verteld?
- Ja, daarom bel ik ook. Ik heb net in de krant gelezen dat het erg duur is, bellen uit het buitenland, dus je hoeft het gerust niet meer te doen, hoor.
- Ach, met m'n mobieltje is het zo handig om even...
- Er zijn mensen die hebben zo vaak gebeld in de vakantie, die zijn er straatarm van geworden.
- Nou, dat zal wel meevallen, als we het niet te lang maken...
- En als ík bel moet jíj betalen. Of tot aan de grens en dat jij dan de rest moet betalen, maar tien keer zoveel, of ik betaal jou tot de grens, helemaal begrijpen doe ik 't niet. Ik dacht dat er helemaal geen grenzen meer waren. Dus kennelijk wel als je belt. Ik was een beetje bang dat er zou worden gezegd van u spreekt met de grenscentrale, naar wie wilt u bellen in het buitenland. Maar dan in het Frans en dat spreek ik niet. Je moeder heeft alleen lagere school, dat weet je. Jij zei altijd: 't is zo makkelijk met zo'n klein telefoontje, dat ik altijd kon bellen, waar je ook was, maar nu lees ik dit en nou denk ik van lekker makkelijk, maar als je thuiskomt ligt er een torenhoge rekening.
- Moeder, luister, ik bel over twee dagen nog 's en... nee, Dennis, niet duwen! Je mag Anneloesje niet onderduwen. Nee, Dennis, NIET DOEN!
- Dus als je belt, doe dat dan gewoon uit de cel. Hebben jullie een cel daar? Of bestaan die niet in Frankrijk, cellen. Ik was gisteren bij de kapper en die mevrouw was net terug uit Pakistan en die zei dat ze daar geeneens shampoo van Wella kon krijgen, hoe vind je die? Zou niks voor mij zijn, zo ver weg...
- DENNIS!! Ik moet nu ophangen, want Anneloesje heeft een beetje water binnengekregen.
- Hè, nou alweer? Bel je dan gauw terug? Ik wou maar zeggen: ik heb nog wat spaarcentjes, dus als het te duur is dat bellen, dan betaal ik 't je wel terug.
- Daaaag, moeder. (tuutuutuut)

Achterhaald

In het VARA-TVprogramma Twee voor Twaalf zie je de kandidaten, bij het opzoeken van de antwoorden op de quizvragen, een half uur zitten zwoegen met de 26-delige WP en stapels jaarboeken.
Met een notebook, een mobieltje en Google zou het programma slechts tien minuten duren.
Twee voor Twaalf

Weekendje

Wij kennen een stel dat van de Canal Parade naar de Parade is gegaan, vandaar naar Dance Valley en vanmiddag naar de Closing Ceremony van Gay Pride.
Hij: 'Dat gevoel van samen... together, zeg maar, daar heb je steeds meer mensen voor nodig, merken wij.'
Zij: 'Boven de 50.000, dan ga je je pas een beetje lekker voelen, weet je.'
Hij: 'Maar nou moet ik vanavond naar de verjaardag van mijn oma!'
Zij: 'Shit! Met z'n tienen op een bovenhuis? Dat maak ik niet. Ga jij maar alleen.'